גלידות אניטה

10% בסניפי אניטה

*גלידה בלבד, רק בתל אביב

הטבות